Kancelář / Ing. arch. Jiří Šťáva     grafika ikona mail grafika ikona mail +420 774 587 689
RODINNÉ DOMY

grafika rodinný dům RODINNÉ DOMY
INTERIÉRY

grafika obrázek interiér INTERIÉRY
BUDOVY

grafika obrázek budova BUDOVY
FASÁDY

grafika obrázek zateplení a FASÁDY
DESIGN

grifika obrázek DESIGN
Galerie
Jak pracujeme na návrhu
Projekty
Stavební povolení
Konzultace
Vizualizace a 3D modely
Podpora stavby
Jak to vidíme
Ceny

Obraťte se na nás i v případě, že máte již projekt zpracovaný od konkurence. Chceme Vám poskytnout nezávislý a realistický pohled díky 3D modelu, který považujeme za klíčový.

Pomůžeme Vám do stavby začlenit i zdánlivě drobnější detaily, které se mohou zdát být v prvopočátku bezpředmětné. Řeknete si, tohle teď řešit nebudeme, jelikož to není priorita. Dovolte nám vyvézt Vás z omylu, bohužel v každé stavbě každá věc souvisí a navazuje na další. Naše zkušenosti pak ukazují, že podcenění těchto detailů mají fatální vliv na konečné využití a vzhled stavby.

Využijte dnešní moderní technické vybavení, kterým Vám umožňujeme projít si stavbu ve 3D, ještě před unáhlenými realizačními kroky. Vizualizace Vám nejlépe představí, jak komfortní bude užívání stavby a ukáže, co Váš původní projektant podcenil, nedotáhl nebo záměrně ve 2d pohledech neukázal. Věřte, že potom při stavbě cesta zpět znamená velkou finanční zátěž, kterou považujeme za zbytečnou.

Díky kvalitnímu softwarovému vybavení a zkušenostem není tvorba 3D nákladná, zato je pro Vás neocenitelným přínosným nástrojem.

Architektura pro Vás