Kancelář / Ing. arch. Jiří Šťáva     grafika ikona mail grafika ikona mail +420 774 587 689
RODINNÉ DOMY

grafika rodinný dům RODINNÉ DOMY
INTERIÉRY

grafika obrázek interiér INTERIÉRY
BUDOVY

grafika obrázek budova BUDOVY
FASÁDY

grafika obrázek zateplení a FASÁDY
DESIGN

grifika obrázek DESIGN
Galerie
Individuální domy
Typové domy
Projekty
Stavební povolení
Konzultace
Vizualizace a 3D modely
Podpora stavby
Jak to vidíme
Jak pracujeme na návrhu
Ceny

Kompletní projektové zajištění pro všechny stupně dokumentace.
(územní řízení/souhlas, stavební povolení/ohlášení, realizace stavby, dokumentace skutečného provedení/pasporty)
Rodinné domy, bytové domy, veřejné budovy, výrobní a zemědělské stavby…

Projekt potřebujete v úředně specifikovaném rozsahu pro konkrétní povolení/ohlášení. Cena projektu uprojektanta/architekta se určuje shodně – procentem z rozpočtu (dle komory), požadujte za to kvalitu.
My nabízíme vždy individuální zohlednění skutečných podmínek a požadavků – dostáváme se na výhodnější ceny.

Naší konkurenční výhodou je kvalitní softwarové vybavení, díky tomu Vám kromě nižších cen také Zdarma nabízíme 3D Vašeho projektu (generuje se převážně automaticky z výkresové části projektu)
3D nabízíme bezplatně, ale považujeme je za klíčové, nikdy byste se neměli pouštět do stavby „naslepo“, nedostatky musíte odhalit před stavbou. Naše zkušenosti ukazují, že podcenění detailů mají fatální vliv na konečné využití stavby, cesta zpět znamená velkou finanční zátěž, kterou považujeme za zbytečnou. Vizualizace a 3d modely

Nejvíce nám záleží na Vaší spokojenosti, proto vždy zohledňujeme všechny Vaše požadavky na funkčnost, estetiku, finanční nákladnost, spotřebu energií, technické a materiálové řešení, a časový plán apod.
Rádi Vám věnujeme čas i energii k případnému „doladění“ vzhledu stavby.

Jsme pro Vás profesionálním partnerem i v oblasti nízkoenergetických/pasivních domů, nízkonákladových domů, dřevostaveb, technologie SIP, nebo úsporných pevnostních skořepinových tvárnic,… poradenství se zateplením a veškerým vytápěním.

V případě potřeby je zajištěna spolupráce s ověřenými specialisty na statiku, geologii, technické zařízení budov, tepelnou techniku, rozpočty, požární bezpečnost, vyřízení dotací…

Jsme Vaším nezávislým partnerem - Nepodléháme nátlakům a provizím distributorů materiálů, nejsme prodavači konkrétních výrobků nebo systémů. Dodavatelé mají tendence uzpůsobovat technická řešení a detaily svým potřebám na úkor Vašich.
Vytváříme Vám řešení „ na míru “, které je nejvýhodnější a nejlepší pro Vás...

Projektová dokumentace

bývá zpracována pro konkrétní potřeby - od územního řízení po stavební povolení/ohlášení a realizaci stavby, v potřebném rozsahu a podrobnosti dle stavebního zákona, souvisejících vyhlášek, nařízení vlády a potřeb investora.

Do projektu vstupují specialisté na požární bezpečnost, energetickou náročnost budov, statiku, geologii, ochranu staveb před vnikáním radonu, projektování elektroinstalace a technických zařízení budov... Projekt se koordinuje se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy a stanovisky správců sítí dopravní a technické infrastruktury.

Architektura pro Vás